RÄTTSLIGT MEDDELANDE

FÖRFATTARE

Denna webbplats publiceras av:
Sairaalaklovnit ry
Kaasutehtaankatu 1-byggnad 8
00540 Helsingfors
SUOMI FINLAND
E-post: toimisto@sairaalaklovnit.fi

Ansvarig för publiceringen är Kari Jagt
I enlighet med dataskyddslagen har du rätt att få tillgång till, ändra och radera dina personuppgifter och att invända mot deras behandling och användning i marknadsföringssyfte.
Informationen lagras i vår databas endast för internt bruk av Sairaalaklovnit ry.
För att göra anspråk på dina rättigheter, kontakta:
E-post: toimisto@sairaalaklovnit.fi

UNDERHÅLL

Denna webbplats är endast värd för Amazon Web Services (AWS) datacenter i Europa (Irland och Tyskland):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

Alla personuppgifter behandlas i strikt förtroende och skyddas av tvåstegskryptering.
Företaget, iRaiser, strävar efter att säkerställa högsta säkerhetsnivå i alla sina lösningar.